Dlaczego trzeba płacić podatki?

Dodane przez Radca dnia 18-12-2016

Podatek należy do kategorii ekonomicznych, który wyraża stosunek między obywatelem , który jest zobowiązany do jego uiszczenia a państwem. Podatek to przymusowe zobowiązanie pieniężne opierające się na normach prawnych. Za sprawę niepodlegającą dyskusji uznaje się ,że ulice powinny być dobrze oświetlone, szkoły zapewniać bezpłatną naukę , na drogach powinien być asfalt a policja powinna strzec mieszkańców i zapewniać bezpieczeństwo.

Wielu ludzi oczekuje od Państwa organizowania społecznej służby zdrowia, ochrony środowiska, budowania mieszkań , które to wymagają sporych nakładów finansowych. Aby otrzymać środki na te cele Państwo pobiera od obywateli różnego rodzaju opłaty, cła i podatki. Niektóre podatki pobierane są na rzecz samorządu terytorialnego, a niekiedy dzielone są między skarb państwa . Podatki można podzielić ze względu na różne kryteria. Najbardziej rozpowszechniony to podział podatków ze względu na źródło opodatkowania. Niektóre podatki są wymierzane w zależności od obrotów danej działalności gospodarczej czy też od wysokości dochodu uzyskanego przez podatnika. Jeżeli chodzi o rolnictwo to podatki są uzależnione od obszaru prowadzonego gospodarstwa i od żyzności gruntów. Pobierane przy granicy cła mają na celu nie tylko zasilenie skarbu państwa , ale także ochronę ojczystej produkcji i ograniczeniem napływu produktów z zagranicy. Trzeba jednak zauważyć ,że z punktu widzenia osoby która kupuje towary i usługi nie zawsze musi być to korzystne. Towary sprowadzane z zagranicy mogą mieć dużo lepszą jakość i wyższą wartość użytkową niż towary rodzime. Wysokie cła więc uniemożliwiają napływ zagranicznych towarów do kraju, rozwój konkurencji i możliwości wyboru różnych towarów na rynku. Płacenie podatków jest dla nas nie korzystne nie tylko ze względu na obciążenia finansowe , ale także na konieczność prowadzenia odpowiednich rachunków. Płacenie podatków jest koniecznością, bez której społeczeństwo nie mogło by normalnie funkcjonować w swoim Państwie. Uchylanie się od płacenia zobowiązań podatkowych jest traktowane jak przekroczenie prawa i może wejść na drogę postępowania karnego. Płacenie podatków jest dla nas uciążliwe i wymierzanie ich powinno być pomyślane w taki sposób aby nie hamowało prowadzenia uczciwej działalności gospodarczej i zachęcało do jak najlepszego zorganizowania działalności.